h1
ylva_carlsdotter_wallin

Till sist

Att skriva för barn

Om du vill tala till barnläsarens erfarenheter och skapa igenkänning, då får du ta hänsyn till den tänkta barnläsarens ålder och dess erfarenheter – det är förstås viktigt att barnet faktiskt förstår det du säger och att även liknelser och språk når läsaren. 

Å andra sidan vill du kanske berätta något nytt och annorlunda, och inte bara använda ord och bilder som läsaren redan mött, då skulle barnlitteraturen bli väldigt fattig och fantasilös. Vilket är långt ifrån vad den är. 

Utgå gärna från dina egna erfarenheter, tankar och känslor. Och utgå från att det inte är skillnad mellan barns och vuxnas känsloliv och behov. Det är förståelsehorisonten som skiljer.

Om du vill skriva om något nytt som du själv inte känner till så mycket - gör grundlig research. En text eller berättelse med rena faktafel blir sällan omtyckt.

Tänk på att det ska vara angeläget och kännas meningsfullt, både för dig som skriver och för den som läser. Vilket inte betyder att det nödvändigtvis hela tiden måste vara stora dramatiska scener staplade på varandra och inte heller att det kommer att vara lätt och utan motstånd, åtminstone inte för dig. Gör ditt skrivande lustfyllt, skräm dig själv och överraska både dig och läsare!

LYCKA TILL!

Ylva Carlsdotter



PS: Gå gärna in i Gästboken och skriv vad du tyckte om kursen. Jag tar gärna emot synpunkter och förbättringsförslag.

Så skriver du för unga, grundkurs

 1. Grundkurs - så skriver du för unga läsare
  1. Att få ideer
 2. Att få igång flödet
  1. Skapa flöde i ditt skrivande
  2. Skriv nonstop
  3. Associationer
  4. Dagbok
  5. Krokiskrivning
  6. Närstudier och detaljer
  7. Konsten att stanna upp
 3. I begynnelsen var berättelsen
  1. Trettiosex grundhistorier
  2. Skrivövning – Besjäla ett föremål
  3. Inventera ditt skrivande
 4. Vad är barnlitteratur?
  1. Skillnaden mellan barn- och vuxenlitteratur
  2. Förståelse-horisont
  3. Anpassningen
  4. Textutdrag
 5. Barn och deras läsning
  1. Är allt som barn läser barnlitteratur?
  2. Vad är ett barn?
  3. Skrivövning – Berättarens perspektiv
  4. Skrivövning – Barnperspektiv
 6. Ur barnens perspektiv
  1. Vems erfarenhet?
  2. Olika åldrar, olika nivåer
  3. Skrivövning – Konflikten
 7. Barnlitteratur i ett historiskt perspektiv
  1. Den första barnboken
  2. In i modern tid
  3. Övning – Vad är en bra barnbok?
 8. Slutuppgift
  1. Hitta DIN berättelse
 9. Sammanfattning
  1. Att skriva för barn