h1
ylva_carlsdotter_wallin

Att få i gång flödet

Skapa flöde i ditt skrivande

Det finns massor av knep för att komma igång; man kan skaffa bra skrivböcker, skaffa tid framför datorn genom planering eller sitta med tankekarta för att spåna fram olika idéer, men det viktigaste för att det ska bli någon längre text/historia är att få ett flöde i sitt skrivande.

Och för att få igång flödet kan det vara bra att värma upp med att skriva något helt annat. Allt för att få igång pennan. Att få snäva ramar att arbeta inom, såsom en skrivövning, kan ge inspiration och få dig att undvika alltför hårda prestationskrav. Du leker, övar dig, provar dig fram och det är bara för ditt eget nöjes skull. När du väl kommit igång, kan det vara lättare att flytta över flödet till den historia du vill skriva på.

Välj en av uppvärmningsövningarna nedan. Du kan återkomma till dem senare under kursen och använda dem varje gång du behöver få hjälp med att komma igång och få fart på flödet eller när du vill få hjälp att utveckla en scen eller en text.
 

uppvärmning

Skriv nonstop - flödesskrivningar

Flödesskrivning är ett knep som många skrivarlärare tipsar om. Poängen är att skriva nonstop, det vill säga utan uppehåll över huvudtaget, man får helt enkelt inte sluta skriva på fem till tio minuter. Om man skriver med penna på papper eller i datorn spelar mindre roll, huvudsaken är att man inte stannar upp för att tänka efter. 
Det betyder inte att man måste skriva snabbt! Bara att man måste skriva hela tiden. Sätt en timer eller äggklocka på tio minuter och börja skriv på en gång. 
Vet du inte vad du ska skriva, så skriver du det: 

Nu vet jag inte vad jag ska skriva det är så långsamt här jag har ingen lust och tycker att den här övningen är fånig men och kanske ska jag sluta egentligen är det ganska bra att jag kommer igång och utanför är det gråmulen måndagsförmiddag och jag hör hur vattnet skvalpar ganska trevligt ändå att man kan arbeta hemma en dag, vilket får mig att tänka på en eftermiddag när jag var liten då mamma kom hem för sent …” 

Strunta i hur eller vad du skriver, låt det komma ur dig bara. Du övar i att skriva oavsett om du är inspirerad eller inte, du får lite skrivrutin och kommer igång, du kan ha det som uppvärmning innan ditt vanliga skrivpass ska börja, och du skriver sådant du aldrig skulle ha skrivit annars, kanske till och med sådant du aldrig formulerat på papper förr  > > > och därur kan det födas små frön till något annat. 
Ingen ska läsa flödesskrivningarna, du kan själv fundera över dem, spara eller stryka under utvalda delar som du gillar, lägga dem på en särskild plats eller slänga dem vartefter.

Associationer

Slå slumpvis upp ett ord i en ordbok, skriv ned det och associera fritt över ordet i fem-tio minuter. Endera genom att låta tanken flöda fritt med ordet som utgångspunkt eller genom att återkomma till samma ord och associerar mer till det. 
Skapa en "ordburk", börja samla på ord och meningar som du endera kan använda till övningen i framtiden, eller använda när du skriver. 
Vissa författare har samlingar av ord och meningar under rubriker.
Ett exempel: Vatten
Där kan finnas "det rinner ned över fönstret som ränderna på en zebra", "turkosmjukt" eller "det klargröna vattnet brusade allt högre".
Eller så spar du ord eller meningar som kommer från någon annan författare, som du gillar. 

Dagbok

Börja din skrivtid med att skriva dagboksanteckningar. Ha ett eget block för att skriva ner tankar för dagen och skriv i max tio minuter, börja sedan skriva på den uppgift eller den text du vill arbeta med.

Foto: Ylva Carlsdotter
Foto: Ylva Carlsdotter

Krokiskrivning

Jobba med skissövningar, eller något som jag kallar för Krokiskrivning.
Välj en plats, den kan vara invand eller ny, hemma eller offentlig. Studera platsen och skriv ner den. Är det en människa du "skissar av", ta med så många detaljer och tankar du bara kan hitta på. 
Endast du själv sätter gränser för hur detaljerad eller fantasifull din krokiskiss blir.

Närstudieövningar

Närstudieövningar eller detaljövningar. Påminner om Krokiskrivning, men här kan det vara inför någon specifik scen du vill ha med i din berättelse
Ex. Centralstationen i staden där din historia ska utspela sig. Besök platsen och studera den noggrant. Glöm inte att använda alla dina sinnen. Hur låter det, hur smakar luften, vad ser du, hur känns det mot huden, hur doftar det, vad förnimmer du för känsla?

Stanna-upp-övning

Du har skrivit en scen, det händer något. (Skriv en ny scen eller ta någon scen du skriit tidigare)
Stanna upp i scenen och studera människorna i den, i vilken miljö agerar de, vad upplever de, hur känns det, hur luktar det. Fundera på vad du berättar.
Låt scenen ha en ingång = en början, lägg till en mitt och ett slut.
Det behöver inte var något märkvärdigt eller stort. Gör en scen bara.

Så skriver du för unga, grundkurs

 1. Grundkurs - så skriver du för unga läsare
  1. Att få ideer
 2. Att få igång flödet
  1. Skapa flöde i ditt skrivande
  2. Skriv nonstop
  3. Associationer
  4. Dagbok
  5. Krokiskrivning
  6. Närstudier och detaljer
  7. Konsten att stanna upp
 3. I begynnelsen var berättelsen
  1. Trettiosex grundhistorier
  2. Skrivövning – Besjäla ett föremål
  3. Inventera ditt skrivande
 4. Vad är barnlitteratur?
  1. Skillnaden mellan barn- och vuxenlitteratur
  2. Förståelse-horisont
  3. Anpassningen
  4. Textutdrag
 5. Barn och deras läsning
  1. Är allt som barn läser barnlitteratur?
  2. Vad är ett barn?
  3. Skrivövning – Berättarens perspektiv
  4. Skrivövning – Barnperspektiv
 6. Ur barnens perspektiv
  1. Vems erfarenhet?
  2. Olika åldrar, olika nivåer
  3. Skrivövning – Konflikten
 7. Barnlitteratur i ett historiskt perspektiv
  1. Den första barnboken
  2. In i modern tid
  3. Övning – Vad är en bra barnbok?
 8. Slutuppgift
  1. Hitta DIN berättelse
 9. Sammanfattning
  1. Att skriva för barn